Soft Launch ADMM 2015 Soft Launch ADMM 2015

Soft Launch ADMM 2015

KUALA LUMPUR, 19 Jan - Timbalan Menteri Pertahanan, YB Datuk Abdul Rahim bin Bakri telah menyempurnakan Majlis Soft Launch Asean Defence Ministers' Meeting 2015 bertempat di Wisma Pertahanan, Kuala Lumpur.

Turut serta ialah pegawai-pegawai kanan awam dan tentera Kementerian Pertahanan.

Login to post comments

Ministry Of Defence Malaysia

ADMM MALAYSIAN SECRETARIAT

6th Floor, Wisma Pertahanan,

Jalan Padang Tembak,

50634 Kuala Lumpur, MALAYSIA

Tel     : +6032071 5195

Fax    : +6032697 0402

Email : ammKL2015@mod.gov.my